Hoppa över navigering
 •   36

  Val av justerare

 •   37

  Fastställande av dagordning

 •   38

  Delårsrapport per den 31 mars 2016

 •   39

  Skrivelse från Fotbollsalliansen

 •   40

  Skrivelse från Gunnar Brådvik (L) avseende gratis parkeringsplatser för ledare

 •   41

  Uppdrag att utreda användning av Folkparken i Lund

 •   42

  Upphävande av beslut om procentregel för byggnadsanknuten konst

 •   43

  Yttrande över utbyggnads- och boendestrategi Lund 2025

 •   44

  Rapporter 2016

 •   45

  Redovisning av meddelanden 2016

 •   46

  Redovisning av delegeringsbeslut 2016

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.