Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Information från konsthallen

 •   4

  Delårsrapport per den 31 mars 2017

 •   5

  Begäran om överföring av medel gällande eftersatt underhåll

 •   6

  Beställning av nytt bibliotek inom kvarteret Kryptan i Södra Sandby

 •   7

  Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2016

 •   8

  Rutin för hantering av fria entrébiljetter

 •   9

  Val av ledamot till arbetsutskottet för konst

 •   10

  Val av ledamot till Kommunala funktionshinderrådet

 •   11

  Medborgarförslag angående linsättning på Källbybadet i Lund

 •   12

  Yttrande avseende remiss angående utemiljö vid förskolor i Lunds kommun

 •   13

  Rapporter 2017

 •   14

  Redovisning av meddelanden 2017

 •   15

  Redovisning av delegeringsbeslut 2017

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.