Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information om dataskyddsförordningen (GDPR)

 •   4

  Delårsrapport per den 31 mars 2018

 •   5

  Översyn av avtal med Mejeriet i Lund ekonomisk förening

 •   6

  Utökad verksamhet hos Kulturcentrum Skåne 2018

 •   7

  Ramavtal för Högevall och friluftsbaden

 •   8

  Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

 •   9

  Förordnande av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden

 •   10

  Yttrande över motion från Gunnar Brådvik (L) angående sportlovsverksamhet

 •   11

  Yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot buller för Lunds kommun 2019-2023

 •   12

  Yttrande över detaljplan för del av Studentkåren 4 med flera i Lund, Lunds kommun

 •   13

  Yttrande över detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund, Lunds kommun

 •   14

  Rapporter 2018

 •   15

  Redovisning av meddelanden 2018

 •   16

  Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.