Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Månadsrapport 2018

 •   4

  Tydligare styrning och uppföljning inom kulturverksamheten

 •   5

  Beställning av gymnastikhall vid arenaområdet i Lund

 •   6

  Nyttjanderättsavtal med Allmänna tennisklubben gällande Smörlyckans idrottsplats

 •   7

  Återrapportering till kommunfullmäktige avseende Föreningarnas hus

 •   8

  Yttrande över förslag till torgstrategi för Lunds kommun

 •   9

  Yttrande över förslag till grönprogram för Lunds kommun

 •   10

  Yttrande över handlingsplan gällande delaktighet för alla 2018-2020

 •   11

  Yttrande över förslag till överenskommelse rörande samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor

 •   12

  Yttrande över planprogram för Söderport i Lund, Lunds kommun

 •   13

  Yttrande över motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) angående scoutverksamhet i norra Lund

 •   14

  Lundaförslag angående skatepark på Östra Torn

 •   15

  Lundaförslag angående skatehall i Lund

 •   16

  Rapporter 2018

 •   17

  Redovisning av meddelanden 2018

 •   18

  Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.