Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information om Sommarlund och Lov i Lund 2018

 •   4

  Information om framtagande av riktlinjer vid uthyrning av lokaler i samt i anslutning till folkbiblioteken

 •   5

  Delårsrapport per den 31 augusti 2018

 •   6

  Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 2019

 •   7

  Ersättningsnivåer vid inställda aktiviteter på Högevall

 •   8

  Tecknande av hyresavtal gällande stadsdelsbibliotek i kvarteret Kryptan i Södra Sandby

 •   9

  Yttrande gällande vidare utredning av ett musikchecksystem för musikundervisning

 •   10

  Skrivelse från Gunnar Brådvik (L) om att rädda Livets museum

 •   11

  Yttrande över detaljplan för Pastor Svane 1 med flera i Lund, Lunds kommun

 •   12

  Yttrande över motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) om att flytta det planerade ridhuset

 •   13

  Yttrande över förslag till samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund

 •   14

  Rapporter 2018

 •   15

  Redovisning av meddelanden 2018

 •   16

  Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.