Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information om arbetet med mottagande av nyanlända

 •   4

  Rapport om konsthallens utvecklingsuppdrag

 •   5

  Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider för 2019

 •   6

  Yttrande avseende granskning av upphandlingsprocessen i Lunds kommun

 •   7

  Yttrande avseende kulturpolitiskt program för Lunds kommun

 •   8

  Yttrande över nationell biblioteksstrategi

 •   9

  Yttrande över förslag till program för styrning

 •   10

  Yttrande över förslag från PIL om att instifta en idrottens Hall of Fame

 •   11

  Återrapportering till kommunfullmäktige avseende Föreningarnas hus

 •   12

  Rapporter 2018

 •   13

  Redovisning av meddelanden 2018

 •   14

  Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.