Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Månadsrapport 2018

 •   4

  Kulturpris 2018

 •   5

  Kulturstipendium 2018

 •   6

  Fastställande av ersättning till Byahusets Vänner och Kulturcentrum Skåne 2019

 •   7

  Fastställande av ersättning till Kulturen, Mejeriet, Hemgården och Friluftsfrämjandet 2019

 •   8

  Fastställande av 2019 års nivåer för kommunalt lokalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag

 •   9

  Revidering av kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan

 •   10

  Revidering av riktlinjer för offentlig konst

 •   11

  Yttrande över motion från Agneta Lindskog (KD) angående införande av servicegarantier i Lunds kommun

 •   12

  Initiativärende från Saima Jönsson Fahoum (V) angående fritidsverksamhet på Klostergården

 •   13

  Rapporter 2018

 •   14

  Redovisning av meddelanden 2018

 •   15

  Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.