Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Rapport om mandatperioden 2015-2018

 •   4

  Månadsrapport 2018

 •   5

  Lundapokalen 2018

 •   6

  Idrottsstipendium 2018

 •   7

  Ungdomsledarstipendium 2018

 •   8

  Revidering av kultur- och fritidsnämndens bidragsformer

 •   9

  Uppföljning av intern kontroll 2018

 •   10

  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 samt fastställande av handlingsplan för 2019

 •   11

  Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Lunds kommun

 •   12

  Yttrande över detaljplan för del av Väster 5:10 med flera (Folkparken) i Lund, Lunds kommun

 •   13

  Yttrande över detaljplan för Ardennern 9 i Veberöd, Lunds kommun

 •   14

  Lundaförslag angående ett utebad i Stångby

 •   15

  Lundaförslag om att bygga ytterligare en ishall i Lunds kommun

 •   16

  Rapporter 2018

 •   17

  Redovisning av meddelanden 2018

 •   18

  Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.