Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Miljönämndens årsanalys 2018

 •   3

  Miljönämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022

 •   4

  Miljönämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019

 •   5

  Granskningsrapport intern kontroll 2018 för miljönämnden och miljöförvaltningen

 •   6

  Handlingsplan intern kontroll 2019 för miljönämnden och miljöförvaltningen

 •   7

  Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Lunds kommun 2019-2021

 •   8

  Yttrande över kommunrevisionens uppföljning avseende granskning av hantering och kontroll av bisysslor

 •   9

  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom Lunds kommun 2018 - miljöförvaltningen

 •   10

  Tillsyn av skolor i Lunds kommun år 2017-2018

 •   11

  Yttrande över ansökan om ändringstillstånd till miljöfarlig verksamhet för verksamheten vid Örtofta sockerbruk, Eslövs kommun

 •   12

  Nominering av ledamöter, ersättare och övriga funktionärer till Skånes Miljö-och hälsoskyddsförbund (SMHF) inför årsmötet 2019

 •   13

  Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-11-05 – 2019-01-14

 •   14

  Meddelanden till miljönämnden

 •   15

  Miljödirektören informerar

 •   16

  Miljönämndens ledamöter och ersättare informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.