Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Introduktion ÖFN, del 1

 •   4

  Information från verksamheten

 •   5

  Utbildningar inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde

 •   6

  Akt 7359 - Begäran om byte av förvaltare

 •   7

  Årsanalys 2022 för överförmyndarnämnden

 •   8

  Rapport från Länsstyrelsens inspektioner av Lund och Eslövs överförmyndarverksamheter

 •   9

  Verksamhetsplan och budget 2023

 •   10

  Rutiner för arvodesriktlinjer

 •   11

  Handlingsplan intern kontroll 2023 för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

 •   12

  Fullmakt till personal på Överförmyndarenheten

 •   13

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.