Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information från verksamheten

 •   4

  Utbildningar inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde

 •   5

  Akt 11141 – Vitesföreläggande

 •   6

  Akt 12010 – Begäran om byte av god man

 •   7

  Akt 15624 - Begäran om byte av förvaltare

 •   8

  Akt 15718 - Begäran om byte av förvaltare

 •   9

  Akt 13651 - Begäran om byte av god man

 •   10

  Akt 9089 - Begäran om byte av god man

 •   11

  Ekonomi och verksamhetsplan 2024-2026 och årshjul för ÖFN

 •   12

  Månadsrapport

 •   13

  Yttrande över remiss gällande Plan för att förebygga och bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Lunds kommun 2023–2027

 •   14

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   15

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   16

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.