Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information från verksamheten

 •   4

  Månadsrapport

 •   5

  Akt 13307 - Ansökan om samtycke till understöd

 •   6

  Akt 11641 - Entledigande av god man

 •   7

  Akt 12043 - Vitesföreläggande

 •   8

  Akt 15049 - Begäran om byte av förvaltare

 •   9

  Akt 6961 - Begäran om omprövning av arvodesbeslut

 •   10

  Akt 6888 - Begäran om omprövning av arvodesbeslut

 •   11

  Akt 6121 - Begäran om omprövning av arvodesbeslut

 •   12

  Akt 5878 - Begäran om omprövning av arvodesbeslut

 •   13

  Akt 5806 - Begäran om omprövning av arvodesbeslut

 •   14

  Akt 3074 - Begäran om omprövning av arvodesbeslut

 •   15

  Dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

 •   16

  Kommunrevisionen: Granskning av ordförandebeslut

 •   17

  Utbildningar inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde

 •   18

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   19

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   20

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.