Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 15973 - Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet i dödsbo

 •   4

  Akt 11806 - Vitesföreläggande

 •   5

  Ändring av sammanträdestid för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

 •   6

  Information från verksamheten

 •   7

  Utbildningar inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde

 •   8

  Månadsrapport

 •   9

  Utredning avseende professionella ställföreträdare

 •   10

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   11

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   12

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.