Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 10781 - Begäran om byte av god man

 •   4

  Akt 7208 - Begäran om byte av förvaltare

 •   5

  Akt 10808 - Samtycke till utlåning av omyndigs tillgångar

 •   6

  Akt 12370 - Ansökan om samtycke till att låta underårig bedriva rörelse

 •   7

  Akt 12371 - Ansökan om samtycke till att låta underårig bedriva rörelse

 •   8

  Akt 12076 - Entledigande av förvaltare

 •   9

  Akt 12117 - Vitesföreläggande

 •   10

  Akt 12073 - Vitesföreläggande

 •   11

  Akt 11714 - Vitesföreläggande

 •   12

  Svar på remiss i ärende Ungdomsprogram för Lunds kommun 2024-2030

 •   13

  Svar på remiss i ärende Idrottsprogram för Lunds kommun 2024-2030

 •   14

  Svar på remiss i ärende Biblioteksprogram för Lunds kommun 2024-2030

 •   15

  Information från verksamheten

 •   16

  Utbildningar inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde

 •   17

  Månadsrapport

 •   18

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   19

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   20

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.