Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 5763- Begäran om byte av god man

 •   4

  Akt 11896 - Ansökan om uttagsmedgivande

 •   5

  Delårsrapport per den 31 augusti för Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

 •   6

  Yttrande över remissförslag EVP 2023-2026, med budget för 2024

 •   7

  Information från verksamheten

 •   8

  Månadsrapport

 •   9

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   10

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.