Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 12391 - Ansökan om samtycke till uthyrning av fast egendom

 •   4

  Akt 15820 - Begäran om byte av förvaltare

 •   5

  Akt 17215 - Ansökan om samtycke till överlåtelse av bostadsrätt

 •   6

  Akt 11689 - Begäran om byte av god man

 •   7

  Certifiering av ställföreträdare

 •   8

  Överförmyndarnämndens sammanträdestider 2024

 •   9

  Information från verksamheten

 •   10

  Månadsrapport

 •   11

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   12

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   13

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.