Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 11689 - Begäran om byte av god man

 •   4

  Akt 17326 - Ansökan om uttag från spärrat konto

 •   5

  Akt 6095 - Ansökan om samtycke till fastighetsförsäljning

 •   6

  Akt 10781 - Vitesföreläggande

 •   7

  Akt 12315 - Vitesföreläggande

 •   8

  Akt 7795 - Begäran om byte av ställföreträdare

 •   9

  Dialog nya utvecklingsmål 2024

 •   10

  Utbildningar inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde

 •   11

  Information och månadsrapport

 •   12

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   13

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.