Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 4424 - Arvode till god man

 •   4

  Akt 12339 - Entledigande av god man

 •   5

  Utredning professionella ställföreträdare

 •   6

  Akt 15639 - Ansökan om samtycke till fastighetsförsäljning

 •   7

  Akt 12334 - Samtycke till försäljning av fastighet

 •   8

  Akt 11397 - Ansökan om understöd till anhörig

 •   9

  Akt 6604 - Begäran om byte av god man

 •   10

  Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuners granskningsrapport för intern kontroll 2023

 •   11

  Information och månadsrapport

 •   12

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   13

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.