Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 12174 - Entledigande av god man

 •   4

  Akt 12175 - Entledigande av god man

 •   5

  Akt 12173 - Entledigande av god man

 •   6

  Akt 13741 - Begäran om byte av god man

 •   7

  Akt 15568 - Begäran om byte av förvaltare/god man

 •   8

  Akt 17139 - Begäran om byte av god man

 •   9

  Akt 17695 - Ansökan om god man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken

 •   10

  Information och månadsrapport

 •   11

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   12

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   13

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.