Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 11773 - Vitesföreläggande

 •   4

  Akt 11397 - Begäran om byte av god man

 •   5

  Akt 11055 - Ansökan om uttag för omplacering i aktier

 •   6

  Akt 13602 - Begäran om byte av förvaltare

 •   7

  Akt 15440 - Begäran om byte av förvaltare

 •   8

  Årsanalys 2023 för överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

 •   9

  Krisledningsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-2026

 •   10

  Information om samverkansavtal Lund och Eslöv

 •   11

  Information och månadsrapport

 •   12

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   13

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.