Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och beslut av tid för digital justering av protokollet

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Akt 4100 - Entledigande av god man

 •   4

  Akt 5607 - Begäran om byte av förvaltare

 •   5

  Akt 7560 - Entledigande av god man

 •   6

  Akt 11320 - Begäran om byte av ställföreträdare

 •   7

  Akt 7011 - Begäran om byte av god man

 •   8

  Akt 8547 - Samtycke till utlåning av huvudmans tillgångar

 •   9

  Akt 9793 - Vitesföreläggande

 •   10

  Akt 6902 - Omprövning av arvodesbeslut

 •   11

  Akt 7279 - Omprövning av arvodesbeslut

 •   12

  Akt 6956 - Omprövning av arvodesbeslut

 •   13

  Information och månadsrapport

 •   14

  Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden

 •   15

  Redovisning av fattade delegationsbeslut

 •   16

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.