Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Tid och plats för justering av protokollet samt utseende av justerare

 •   3

  Akt 10384 uttagsmedgivande

 •   4

  Akt 10781 byte av god man

 •   5

  Akt 7831 upptagande av lån

 •   6

  Akt 6862 byte av förvaltare

 •   7

  Akt 8507 byte av förvaltare

 •   8

  Akt 9219 uttagsmedgivande

 •   9

  Akt 10353 samtycke till fastighetsförsäljning till kommunen, beslut eller information

 •   10

  Delegationsfrågor (diskussion)

 •   11

  Handlingar till Överförmyndarnämndens sammanträden (diskussion)

 •   12

  Samverkan med andra kommuner (information)

 •   13

  Ekonomisk rapport och kontrollstation för årsräkningar

 •   14

  Kurser och konferenser

 •   15

  Information från verksamheten

 •   16

  Delegation

 •   17

  Ärenden från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

 •   18

  Övriga ärenden

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.